What to Prune in February (@ Cardiff, St Fagans)

What to Prune in February (@ Cardiff, St Fagans)

15th Feb 2017   St Fagans - Cardiff   Starting from £
What to Prune in February (@ Cardiff, St Fagans)
Ticket type Status Price Quantity
General Admission Last Few Tickets! £30.00

About

St Fagans National History Museum

GARDENING COURSE : What to Prune in February

The garden may be deep in its winter sleep but there’s still plenty to be getting on with outside. Come along to our winter pruning workshop and find out how to re-invigorate some of your favourite flowering shrubs.

You’ll learn the theory behind pruning wisteria and bush roses, before heading outside for a demonstration and a chance to get hands on and have a go yourself.

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

CWRS GARDDIO: Beth i’w docio ym mis Chwefror

Mae’n ganol gaeaf noethlwm, ond mae digon i’w wneud yn yr ardd. Dewch draw i’n gweithdy tocio gaeaf i ddysgu sut i ail-fywiogi rhai o’ch hoff blanhigion blodeuol.

Cewch ddysgu’r theori ynghlwm â thocio wisteria a llwyni rhosod, cyn gweld arddangosiad a chael cyfle i roi cynnig arni eich hun.

CUSTOMER INFORMATION
AGE SUITABILITY : Adults 18+
LOCATION: Castle Gardens
The price of this course includes parking – meet your tutor at the Main Entrance to receive your parking pass.
Use postcode CF5 6XB for satnav
TICKETS: General Admission
START @ 10:00 
FINISH @ 13:00
DELIVERY: E-Tickets (Print at Home)
GUIDANCE NOTES:
Remember to wear practical outdoor clothes and bring a pair of thornproof gloves if you have them. Hand tools (secateurs) and light refreshments will be provided.

NODIADAU CYFARWYDDYD:
Cofiwch wisgo dillad ymarferol a dod â phâr o fenig garddio gyda chi os gallwch chi. Byddwn yn darparu offer llaw (siswrn tocio) a lluniaeth ysgafn. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio - gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio. 

VENUE INFO
St Fagans National History Museum
St Fagans, Cardiff
CF5 6XB

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required