Hedge Laying Course (@ Cardiff, St Fagans)

Hedge Laying Course (@ Cardiff, St Fagans)

16th Jan 2017   St Fagans - Cardiff   Starting from £
Hedge Laying Course (@ Cardiff, St Fagans)
Ticket type Status Price Quantity
General Admission Last Few Tickets! £95.00

About

St Fagans National History Museum

HEDGE LAYING COURSE

The art of hedge-laying is a centuries-old skill for creating living fences. Traditionally intended for keeping your livestock in the fields – a well laid hedge is also a thing of great beauty and a haven for wildlife.

On this hands-on course you’ll learn to use simple hand tools and master the basic techniques. From clearing the ground and preparing the materials, to pleaching, staking and finishing – you’ll work as part of a small group to lay a section of hedge here at the Museum.

This is a winter sport so you need to be prepared to get wet and muddy!

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

CWRS PLYGU GWRYCH

Mae plygu gwrych er mwyn creu ffens fyw yn grefft sy’n ganrifoedd oed. Cadw anifeiliaid yn y cae oedd y bwriad gwreiddiol, ond mae gwrych wedi’i blygu’n dda hefyd yn hardd iawn ac yn hafan i fywyd gwyllt. Ar y cwrs ymarferol hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer llaw syml ac yn meistroli’r technegau sylfaenol. O glirio’r tir a pharatoi’r deunyddiau, i blethu, gosod pyst a gorffen – byddwch yn gweithio fel rhan o grŵp bychan i osod rhan o wrych yma yn yr Amgueddfa.

Gweithgaredd aeafol yw hon – rhaid i chi fod yn barod am y baw a’r llaca! 

CUSTOMER INFORMATION
AGE SUITABILITY : Adults 18+
LOCATION:
The price of this course includes parking – meet your tutor at the Main Entrance to receive your parking pass.
Use postcode CF5 6XB for satnav
TICKETS: General Admission
START @ 09:00 
FINISH @ 16:00
DELIVERY: E-Tickets (Print at Home)
GUIDANCE NOTES:
Remember to wear practical outdoor clothes and bring a pair of thornproof gloves if you have them. All tools will be supplied. Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities.

NODIADAU CYFARWYDDYD:
Cofiwch wisgo dillad ymarferol a dod â phâr o fenig garddio gyda chi os gallwch chi. Byddwn yn darparu’r holl offer a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio neu ymweld ag un o’n caffis. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio - gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio. 

VENUE INFO
St Fagans National History Museum
St Fagans, Cardiff
CF5 6XB

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required