Growing Flowers From Seed (@ Cardiff, St Fagans)

Growing Flowers From Seed (@ Cardiff, St Fagans)

29th Mar 2017   St Fagans - Cardiff   Starting from £
Growing Flowers From Seed (@ Cardiff, St Fagans)
Ticket type Status Price Quantity
General Admission Last Few Tickets! £30.00

About

St Fagans National Museum of History

GARDENING COURSE : Growing Flowers From Seed

Growing from seed is the best way to create dazzling displays on the tightest of budgets. Come along to our hands on workshop session and learn how to get the best from your flower seeds and seedlings this spring.

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

CWRS GARDDIO: Tyfu Blodau o Hadau

Tyfu blodau o hadau yw’r ffordd orau o greu syrcas o liw, hyd yn oed ar y gyllideb leiaf. Dewch draw i’n gweithdy ymarferol er mwyn dysgu sut i gael y gorau o’ch planhigion y gwanwyn hwn.

CUSTOMER INFORMATION
AGE SUITABILITY : Adults 18+
LOCATION: Castle Gardens
The price of this course includes parking – meet your tutor at the Main Entrance to receive your parking pass.
Use postcode CF5 6XB for satnav
TICKETS: General Admission
START @ 10:00 
FINISH @ 13:00
DELIVERY: E-Tickets (Print at Home)
GUIDANCE NOTES:
Remember to wear practical outdoor clothes and bring a pair of gardening gloves if you have them. Hand tools and light refreshments will be provided.

NODIADAU CYFARWYDDYD:
Cofiwch wisgo dillad ymarferol a dod â phâr o fenig garddio gyda chi os gallwch chi. Byddwn yn darparu offer llaw a lluniaeth ysgafn. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio - gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio. 

VENUE INFO
St Fagans National Museum of History
St Fagans, Cardiff
CF5 6XB

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required