Noson gyda Iolo Williams / An Evening with Iolo Williams - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd / National Museum Cardiff

Noson gyda Iolo Williams / An Evening with Iolo Williams - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd / National Museum Cardiff

5th Oct 2017   Reardon Smith Theatre - National Museum Cardiff   Starting from £
Noson gyda Iolo Williams / An Evening with Iolo Williams - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd / National Museum Cardiff
Ticket type Status Price Quantity
OEDOLYN / ADULT Sold Out £12.00
PLENTYN / CHILD (U16) Sold Out £6.00

About

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd / National Museum Cardiff

NOSON GYDA IOLO WILLIAMS / AN EVENING WITH IOLO WILLIAMS

Fel rhan o ddathliadau Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd yn 150 oed, a’u perthynas glos ag Amgueddfa Cymru, byddant yn llwyfannu noson gyda’r naturiaethwr Iolo Williams. Bydd Iolo’n siarad ar amryw bynciau, gan roi cip tu ôl i’r llenni ar gynhyrchu ei raglenni hanes natur, cyn cynnal sesiwn holi ac ateb.

Mae Iolo’n siaradwr angerddol sydd wedi ymroi yn llwyr i gadwraeth natur, ac mae’n cynnal sgyrsiau diddorol a difyr ar adar ysglyfaethus a bywyd gwyllt Cymru. Mae’n fwyaf adnabyddus fel aelod poblogaidd o dîm cyflwyno Springwatch, Autumnwatch a Winterwatch y BBC ac fel cyflwynydd cyfresi megis Bro, Gwyllt a Crwydro ar S4C.

Mae’n noddwr nifer o sefydliadau cadwraeth yng Nghymru ac ar hyn o bryd yn lywydd Cymdeithas Adaryddol Cymru. Mae wedi cerdded mynydd Kilimanjaro ar sawl achlysur i godi arian ar dros Ofal Cancr Felindre, ac wedi cerdded o Fôn i Fynwy ddwywaith i godi arian ar gyfer yr Ambiwlans Awyr a hosbis plant Ty Hafan.

As part of the celebrations of the Cardiff Naturalists' Society 150th Anniversary and their close association with Amgueddfa Cymru - National Museum Wales, they will be hosting this evening with Welsh naturalist Iolo Williams. Iolo will be talking about a whole range of topics, including insights into the making of his many natural history programmes for television, as well as a taking a question and answer session.

Iolo is well known as an empassioned speaker who is utterly dedicated to conservation and gives informative and entertaining talks about Birds of Prey and Wildlife in Wales. He is most widely known as a popular member of the Springwatch, Autumnwatch and Winterwatch presenting team and for presenting series such as Wild Wales, Rugged Wales and Great Welsh Parks for BBC 2.

He’s a patron of several Welsh conservation organisations and is currently president of the Welsh Ornithological Society. He’s undertaken charity walks up Kilimanjaro for Velindre Cancer Care and has twice trekked the length of Wales for Air Ambulance and Hope House / Ty Hafan children’s hospices.

CUSTOMER INFORMATION
OEDRAN / AGES: Addas I bawb / Suitable for all
IAITH / LANGUAGE: This talk will be conducted entirely in English
TOCYNNAU / TICKETS: Mynediad Gyffredinol / General Admission
DRYSIAU / DOORS @ TBC 
DECHRAU / START @ 19:00
GORFFEN / FINISH @ TBC
CYFLWYNO / DELIVERY: E-Tickets (Print at Home)
 

VENUE INFO
National Museum Cardiff
Cathays Park, Cardiff
CF10 3NP

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required