Ticket type Status Price Quantity
EARLY BIRD - Limited Availability! Not On Sale £27.50
FULL PRICE Not On Sale £29.99

About

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd / National Museum Cardiff

Deinosoriaid yn Deor Liw Nos / Dinosaur Babies After Dark

Ymunwch â ni yn ein Fflach Sinema cyntaf. Mynediad arbennig liw nos i grwydro’r arddangosfa gyda Phalaeontolegydd Amgueddfa, gyda bwyd blasus i ddilyn, bydd gemau hen ffasiwn o'r cyfnod hefyd ar gael i'w chwarae. Yno ymlaciwch gyda phopcorn wrth wylio clasur o ffilm - Jurassic Park (PG).

Tocynnau £29.99 y pen, yn cynnwys arddangosfa, bwyd a ffilm.

Rhaid archebu ymlaen llaw.

Join us for our first Pop-up Cinema event. Exclusive evening access with a Museum Palaeontologist to explore the Dinosaur Babies exhibition after dark, followed by a tasty food offer, we’ll also be playing some nostalgic games, of course with a dinosaur twist. Then kick back with some popcorn and enjoy the classic film Jurassic Park (certificate PG).

Tickets £29.99 per person, including exhibition, food & film.

Advance booking essential.

CUSTOMER INFORMATION
OEDRAN / AGES: Anelwyd nosweithiau Fflach Sinema yr Amgueddfa at bobl dros 18, ond gall plant 12+ fynychu yng nghwmni oedolyn. / Pop-up Cinema events at the Museum are intended for over 18s, but children aged 12 and above can attend if accompanied by an adult.
TOCYNNAU / TICKETS: Mynediad Gyffredinol / General Admission
DRYSIAU / DOORS @ 17:30 
DECHRAU / START @ 18:00
GORFFEN / FINISH @ TBC
CYFLWYNO / DELIVERY: E-Tickets (Print at Home)
 

VENUE INFO
National Museum Cardiff
Cathays Park, Cardiff
CF10 3NP

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required