GARDENING COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff

GARDENING COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff

4th Oct 2017   St Fagans - Cardiff   Starting from £
GARDENING COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff
Ticket type Status Price Quantity
A) ADULT / OEDOLYN Not On Sale £35.00
B) CONCESSION / CONSESIWN Not On Sale £26.00

About

Cwrs Garddio: Beth i’w wneud nawr yn yr ardd

Dewch i dreulio bore yng ngerddi ysblennydd Sain Ffagan i ddysgu mwy am yr hyn sydd angen ei wneud yn yr ardd yn yr hydref Bydd arddangosiadau ymarferol a chyfle i roi cynnig ar ambell i dasg dymhorol.

Cofiwch wisgo dillad addas i’r awyr agored a dod â phâr o fenig garddio os oes gennych rai. Byddwn yn darparu offer a lluniaeth ysgafn.

GARDENING COURSE: What to do now in the garden

Come and spend a morning in the inspirational setting of St Fagans Gardens learning more about what to do in your garden in the autumn. There’ll be practical demonstrations and a chance to get hands on yourself with some seasonal tasks.

Remember to wear weatherproof outdoor clothes and bring a pair of gardening gloves if you have them. Hand tools and light refreshments will be provided.

TICKETS / TOCYNNAU:

General Admission / Mynediad Cyffredinol

AGE RESTRICTION / CYFYNGIAD OEDRAN:

18+

TIMES / AMSEROEDD:

START / DECHRAU @ 10:00
FINISH / GORFFEN @ 13:00

DELIVERY / CYFLAWNI:

E-Tickets - Print @ Home

PARKING / PARCIO:

The price of the course includes parking - please meet your tutor at the main entrance to get your parking ticket. / Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio – gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio.

VENUE ADDRESS:

ST FAGANS - NATIONAL MUSEUM OF HISTORY
St Fagans, Cardiff
CF5 6XB

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required