CHRISTMAS WILLOW DAY COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff

CHRISTMAS WILLOW DAY COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff

2nd Dec 2017   St Fagans - Cardiff   Starting from £55.00
CHRISTMAS WILLOW DAY COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff
Ticket type Status Price Quantity
A) ADULT / OEDOLYN Sold Out £70.00
B) CONCESSION / CONSESIWN Sold Out £55.00

About

Cyrsiau Helyg y Nadolig

Dewch i greu addurniadau Nadolig hardd a naturiol i’ch cartref ar y cwrs ymarferol, undydd hwn. Gan ddefnyddio technegau gwehyddu helyg traddodiadol, byddwch yn creu amrywiaeth o eitemau – o dorchau a sêr i gadwyni a choed bychan. Addas i ddechreuwyr – darperir deunyddiau.

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio, yr holl ddeunyddiau a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu ymweld ag un o’n caffis.

Christmas Willow Day Course

Come and learn how to make beautiful, natural Christmas decorations for your home on this one day hands-on course. Using traditional willow weaving techniques you’ll create a range of items; from wreaths and stars to chains and mini trees. Suitable for beginners – all materials provided.

The price of this course includes parking, all materials and light refreshments. You’re welcome to bring a packed lunch or visit our one of our cafes.

TICKETS / TOCYNNAU:

General Admission / Mynediad Cyffredinol

AGE RESTRICTION / CYFYNGIAD OEDRAN:

18+

TIMES / AMSEROEDD:

START / DECHRAU @ 10:30
FINISH / GORFFEN @ 16:00

DELIVERY / CYFLAWNI:

E-Tickets - Print @ Home

PARKING / PARCIO:

The price of the course includes parking - collect your parking pass and site map from 10am onwards at our main visitor entrance. Your course will start at 10.30am in the venue shown on your map. / Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio a map o 10am ymlaen yn y brif fynedfa. Bydd y cwrs yn dechrau am 10am yn y lleoliad fydd i’w weld ar y map.

VENUE ADDRESS:

ST FAGANS NATIONAL MUSEUM OF HISTORY
St Fagans, Cardiff
CF5 6XB

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required