CHRISTMAS PAPERCRAFT COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff

CHRISTMAS PAPERCRAFT COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff

25th Nov 2017   St Fagans - Cardiff   Starting from £45.00
CHRISTMAS PAPERCRAFT COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff
Ticket type Status Price Quantity
A) ADULT / OEDOLYN Last Few Tickets! £60.00
B) CONCESSION / CONSESIWN Last Few Tickets! £45.00

About

Christmas Papercraft Course

Join South Wales artist Becky Adams on this one day course where you’ll learn to make exquisite paper decorations in time for Christmas.

Based in Penarth, Becky describes herself as a collector of stories – with fragments of vintage textile and paper transformed into treasure. She exhibits regularly and has work in the Tate, V&A and London School Of Printing collections.

The price of this course includes parking, all materials and light refreshments. You’re welcome to bring a packed lunch or visit our one of our cafes.

Cwrs Crefftau Papur y Nadolig

Ymunwch â’r artist lleol, Becky Adams ar y cwrs undydd hwn i greu addurniadau papur hyfryd ar gyfer y Nadolig.

Mae Becky’n dod o Benarth, ac yn disgrifio’i hun fel casglydd straeon, sy’n troi darnau o decstilau a phapur yn drysorau. Mae’n arddangos ei gwaith yn gyson ac mae ei gwaith yng nghasgliadau’r Tate, V&A a’r London School of Printing.

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio, yr holl ddeunyddiau a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu ymweld ag un o’n caffis.

TICKETS / TOCYNNAU:

General Admission / Mynediad Cyffredinol

AGE RESTRICTION / CYFYNGIAD OEDRAN:

18+

TIMES / AMSEROEDD:

START / DECHRAU @ 10:30
FINISH / GORFFEN @ 16:00

DELIVERY / CYFLAWNI:

E-Tickets - Print @ Home

PARKING / PARCIO:

The price of the course includes parking - collect your parking pass and site map from 10am onwards at our main visitor entrance. Your course will start at 10.30am in the venue shown on your map. / Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio a map o 10am ymlaen yn y brif fynedfa. Bydd y cwrs yn dechrau am 10am yn y lleoliad fydd i’w weld ar y map.

VENUE ADDRESS:

ST FAGANS NATIONAL MUSEUM OF HISTORY
St Fagans, Cardiff
CF5 6XB

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required