HEDGE-LAYING COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff

HEDGE-LAYING COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff

6th Feb 2018   St Fagans - Cardiff   Starting from £75.00
HEDGE-LAYING COURSE Tickets @ St Fagans, Cardiff
Ticket type Status Price Quantity
A) ADULT / OEDOLYN Last Few Tickets! £100.00
B) CONCESSION / CONSESIWN Last Few Tickets! £75.00

About

Hedge-Laying One Day Course

The art of hedge-laying is a centuries-old skill for creating living fences. Traditionally intended for keeping your livestock in the fields – a well laid hedge is also a thing of great beauty and a haven for wildlife.

On this hands-on one day course you’ll learn to use simple hand tools and master the basic techniques. From clearing the ground and preparing the materials, to pleaching, staking and finishing – you’ll work as part of a small group to lay a section of hedge here at the Museum.

This is a winter sport so you need to be prepared to get wet and muddy! Remember to wear practical outdoor clothes and bring a pair of thornproof gloves if you have them. All tools will be supplied. Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities.

Plygu Gwrych – Cyrsiau Undydd

Mae plygu gwrych er mwyn creu ffens fyw yn grefft sy’n ganrifoedd oed. Cadw anifeiliaid yn y cae oedd y bwriad gwreiddiol, ond mae gwrych wedi’i blygu’n dda hefyd yn hardd iawn ac yn hafan i fywyd gwyllt.

Ar y cwrs undydd ymarferol hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer llaw syml ac yn meistroli’r technegau sylfaenol. O glirio’r tir a pharatoi’r deunyddiau, i blethu, gosod pyst a gorffen – byddwch yn gweithio fel rhan o grŵp bychan i osod rhan o wrych yma yn yr Amgueddfa.

Gweithgaredd gaeafol yw hwn - rhaid i chi fod yn barod am y baw a’r llaca! Cofiwch wisgo dillad ymarferol a dod â phâr o fenig garddio gyda chi os gallwch chi. Byddwn yn darparu’r holl offer a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio neu ymweld ag un o’n caffis.

TICKETS / TOCYNNAU:

General Admission / Mynediad Cyffredinol

AGE RESTRICTION / CYFYNGIAD OEDRAN:

18+

LANGUAGE / IAITH:

Bilingual / Dwyieithog

TIMES / AMSEROEDD:

START / DECHRAU @ 09:00
FINISH / GORFFEN @ 16:00

DELIVERY / CYFLAWNI:

E-Tickets - Print @ Home

PARKING / PARCIO:

The price of this course includes parking – meet your tutor at the Main Entrance to receive your parking pass. / Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio - gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio.

VENUE ADDRESS:

ST FAGANS - NATIONAL MUSEUM OF HISTORY
St Fagans, Cardiff
CF5 6XB

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required