STARGAZING Tickets @ St Fagans, Cardiff

STARGAZING Tickets @ St Fagans, Cardiff

18th Nov 2017   St Fagans - Cardiff   Starting from £6.00
STARGAZING Tickets @ St Fagans, Cardiff
Ticket type Status Price Quantity
GENERAL ADMISSION / MYNEDIAD GYFFREDINOL Sold Out £6.00

About

Stargazing

The nights are getting longer and the heavens are full of stars. Come along to this exciting new stargazing session and learn more about what to look for when you turn your eyes to the skies.

There’ll be a chance to try out telescopes with local Astronomical Societies and a chance to talk moon rocks and meteorites with the Museum Scientists. So wrap up warm because we’re hoping for a perfect starry night – but don’t worry, there'll be plenty of indoor activities in case it’s cloudy.

Gwylio'r Sêr

Mae’r nosweithiau’n ymestyn a’r wybren yn llawn sêr. Dewch i un o’n sesiynau cyffrous i ddysgu mwy am y sêr yn ein ffurfafen.

Bydd cyfle i ddefnyddio telesgop gyda Chymdeithasau Seryddol lleol a bydd Gwyddonwyr yr Amgueddfa yno barod i drafod y Bydysawd. Rydym yn gobeithio cael noson glir a serog, felly cofiwch wisgo dillad cynnes, ond peidiwch â phoeni – mae digon o weithgareddau tu fewn os yw hi’n cymylu.

TICKETS / TOCYNNAU:

General Admission / Mynediad Cyffredinol

SUITABILITY / ADDASRWYDD:

Familes with Children age 6+ - all children must be accompanied by an adult. / Teuluoedd gyda phlant 6+ oed - rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn. 

LANGUAGE / IAITH:

Bilingual / Dwyieithog

TIMES / AMSEROEDD:

START / DECHRAU @ 18:30
FINISH / GORFFEN @ 21:00

DELIVERY / CYFLAWNI:

E-Tickets - Print @ Home

PARKING / PARCIO:

Car parking is free after 5pm for this event. / Mae parcio yn rhad ac am ddim ar ol 5yp ar gyfer y digwyddiad hwn.

VENUE ADDRESS:

ST FAGANS - NATIONAL MUSEUM OF HISTORY
St Fagans, Cardiff
CF5 6XB

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required