HALLOWEEN NIGHTS Tickets @ St Fagans, Cardiff

HALLOWEEN NIGHTS Tickets @ St Fagans, Cardiff

31st Oct 2017   St Fagans - Cardiff   Starting from £8.00
HALLOWEEN NIGHTS Tickets @ St Fagans, Cardiff
Ticket type Status Price Quantity
ADULT / OEDOLYN On Sale £15.00
CHILD / PLENTYN (3-15) On Sale £8.00
INFANT / BABANOD (0-2) On Sale £0.00

About

Halloween Nights

Halloween Nights are making a SPOOK-tacular return to St Fagans this October! So put on your most blood-curdling costume to walk around the Museum after dark if you dare! Bring a torch, or make a lantern while you’re here in our creepy craft workshop. Watch the Wicker Man burn and make a wish as the sparks fly high, then join the lantern parade. You’re sure to enjoy a night of shadow and light and FRIGHT-fully good family fun!

Tickets must be booked in advance!

Nosweithiau Calan Gaeaf

Bydd Nosweithiau Calan Gaeaf yn dychwelyd i Sain Ffagan ddiwedd Hydref! Dewch yn eich gwisg fwyaf dychrynllyd i grwydro’r Amgueddfa gyda’r hwyr, os ydych chi’n ddigon dewr... Dewch â fflachlamp, neu greu llusern mewn gweithdy crefft. Cewch wylio’r Dyn Gwiail yn llosgi a gwneud dymuniad wrth i’r gwreichion dasgu, cyn ymuno â gorymdaith y llusernau. Noson o hwyl brawychus i’r teulu yn y cysgodion!

Mae'n rhaid archebu tocynnau o flaen llaw!

TICKETS / TOCYNNAU:

General Admission - EARLY BIRD offer available through September! / Mynediad Cyffredinol - cynnig DERYN CYNNAR ar gael trwy mis Medi!

SUITABILITY / ADDASRWYDD:

Families - suitable for children 4+ / Teuluoedd - addas i blant 4+

TIMES / AMSEROEDD:

START / DECHRAU @ 18:00
FINISH / GORFFEN @ 21:00

DELIVERY / CYFLAWNI:

E-Tickets - Print @ Home

ATTENTION / SYLW:

This is an outdoor event, please wear sensible clothing and suitable footwear. / Digwyddiad awyr agored yw hwn felly cofiwch wisgo dillad a sgidiau addas.

PARKING / PARCIO:

Your ticket includes entry to Halloween Nights and free car parking on the evening (after 5pm). / Mae eich tocyn yn cynnwys mynediad i’r Nosweithiau Calan Gaeaf a pharcio am ddim ar y noson (ar ôl 5pm).

VENUE ADDRESS:

ST FAGANS - NATIONAL MUSEUM OF HISTORY
St Fagans, Cardiff
CF5 6XB

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required