Christmas Nights Tickets @ St Fagans, Cardiff

Christmas Nights Tickets @ St Fagans, Cardiff

8th Dec 2017   St Fagans - Cardiff   Starting from £8.00
Christmas Nights Tickets @ St Fagans, Cardiff
Ticket type Status Price Quantity
EARLY BIRD: ADULT / DERYN CYNNAR: OEDOLYN On Sale £15.00£13.50
EARLY BIRD: CHILD / DERYN CYNNAR: PLENTYN On Sale £8.00£7.20

About

Christmas Nights

Our Christmas Nights are back and there’s no better way to kick off the Festive Season! This December sees the return of a St Fagans favourite… With carols in the chapel, brass bands on the green, logs on the fire and plenty of yuletide family fun - there’s sure to be something to jingle your bells. If you’re looking for a traditional Welsh Christmas to remember, then grab a torch, wrap up warm and follow the star to St Fagans this year!

Tickets must be booked in advance!

Nosweithiau Nadolig

Mae ein Nosweithiau Nadolig yn ôl, a pha ffordd well o ddechrau’r dathlu? Bydd cyfle i fwynhau carolau yn y capel, band pres ar y lawnt, coed ar y tân a digon o hwyl i’r teulu. Os ydych yn edrych am Nadolig Cymreig traddodiadol i’w gofio, yna cydiwch mewn llusern, gwisgwch yn gynnes a dilyn y seren i Sain Ffagan!

Mae'n rhaid archebu tocynnau o flaen llaw!

TICKETS / TOCYNNAU:

General Admission - EARLY BIRD offer available through September!

Mynediad Cyffredinol - cynnig DERYN CYNNAR ar gael trwy mis Medi!

SUITABILITY / ADDASRWYDD:

Families / Teuluoedd

TIMES / AMSEROEDD:

START / DECHRAU @ 18:00
FINISH / GORFFEN @ 21:00

DELIVERY / CYFLAWNI:

E-Tickets - Print @ Home

ATTENTION / SYLW:

This is an outdoor event, please wear sensible clothing and suitable footwear.

Digwyddiad awyr agored yw hwn felly cofiwch wisgo dillad a sgidiau addas.

PARKING / PARCIO:

Your ticket includes entry to Christmas Nights and free car parking on the evening (after 5pm).

Mae eich tocyn yn cynnwys mynediad i’r Nosweithiau Nadolig a pharcio am ddim ar y noson (ar ôl 5pm).

VENUE ADDRESS:

ST FAGANS - NATIONAL MUSEUM OF HISTORY
St Fagans, Cardiff
CF5 6XB

Get the latest tickets and packages before everyone else:
* indicates required